Hvordan kan man ellers få automatisering af lager?

Automatisering af lager kan ske på mange niveauer, men betyder overordnet at bruge teknologi og maskiner til at udføre opgaver og processer, som hidtil har været udført manuelt af arbejdere. At gå fra et manuelt lager til et automatiseret lager kan f.eks. ske via automatiserede systemer til palletering og andre rutineprægede opgaver, hvor en robot får en klar, defineret opgave, som den kan håndtere hurtigt og effektivt. 

 

Automatiserede lagre har den fordel, at medarbejdernes tid kan benyttes på områder, hvor der kan skabes større udvikling, mens en robot kan arbejde uden nedetid på lageret. For virksomheder med et mindre lager vil den bedste løsning ofte være mindre, samarbejdende robotter, som assisterer medarbejderne i det traditionelle lagerrum med at håndtere de manuelle opgaver, så medarbejderne kan fokusere på at optimere processen ud fra den data, der opsamles. 

 

I flere tilfælde vil en automatisering af lageret kunne ske på en måde, hvor teknologien hjælper både medarbejderne og hele lageret til at blive mere effektivt. F.eks. er det muligt at få løsninger til lagerstyring, som hjælper med hurtigere fremfinding af lagervarer, så medarbejderne kan spare tid på at skulle lede efter varer på lageret ved at få en robot til lagerstyring til at håndtere det. 

Som en del af vores automatiseringsløsninger tilbyder vi hos InCite Robotics en lagerrobot, der netop hjælper virksomheder med en mere effektiv lagerstyring ved at automatisere lageret og forøge plukkehastigheden. Har I behov for en smartere lagerstyring på jeres lager, som sparer medarbejderne for hårdt, manuelt arbejde og lader dem modtage varerne i ergonomisk højde, så læs mere om vores lagerrobot iStore her.