Industri 4.0

Er det vigtigt at følge med på industri 4.0? 

Den fjerde industrielle revolution, også kaldet industri 4.0, er betegnelsen for den nuværende trend inden for erhverv, hvor der i stigende grad benyttes automatisering og dataudveksling i produktionsteknologier samt inden for palletering. Kort sagt betyder det, at data og automatisering benyttes til at forbedre virksomheders konkurrenceevne, da virksomheder som gør brug af de nye teknologier, får en fordel i produktionshastighed og dataoverblik. 

Det der særligt adskiller teknologierne i industri 4.0 fra tidligere industrielle revolutioner er, at dataudvekslingen mellem maskiner og mennesker er blevet markant forøget. Det gør det muligt at skabe mere præcise forudsigelser for produktionen og at skabe et mere klart overblik over lagerstatus, produktionsmønstre og tidsforbrug på opgaver. 

Ved at udnytte teknologierne i industri 4.0 og skabe en højere automatisering af produktion vil virksomheder skulle gennemgå ændringer i måden, hvorpå de opererer og driver forretning, da færre led kommer til at bestå af manuelle opgaver.

 I stedet rykkes der et større arbejde over på databehandling og samspil mellem medarbejdere og maskiner for at skabe en mere effektiv palletering og produktion. 

Den store afhængighed af teknologi skaber dog ofte en usikkerhed blandt medarbejderne, som kan frygte, at de bliver erstattet af maskiner. Men i mange led af produktionen er det muligt at benytte samarbejdende robotter, også kendt som Kollaborative robotter (cobot), hvor medarbejdernes rolle ikke erstattes men rykkes. Her får medarbejderne fordele af at få rykket de rutineprægede manuelle processer væk, og i stedet kunne fungere som maskinfører, der håndterer robotten og får den til at arbejde for dem, så medarbejderne i sidste ende får et bedre arbejdsmiljø.